Broederschap der Notariële Studenten

De BNS is opgericht in 1965 en heeft tot doel het contact en de samenwerking tussen notariële studieverenigingen in Nederland te behartigen. Daarnaast behartigt zij de belangen van notariële studenten.Er worden jaarlijks vier activiteiten georganiseerd voor notariële studenten, waarvan de organisatie jaarlijks rouleert. Daarnaast is er jaarlijks de BNS-besturendag, waarbij de notariële besturen samen op stap gaan om een dag iets leuks te ondernemen.

Notariële verenigingen

De BNS heeft een dagelijks bestuur van drie bestuurders. Zij zorgen voor het dagelijkse reilen en zeilen van de vereniging. Daarnaast is er het hoofdbestuur van de BNS, bestaand uit de besturen van de vijf notariële studieverenigingen van Nederland. Deze vergadering wordt geleid door het dagelijks bestuur en vindt vier keer per jaar plaats. Hier worden onder meer de landelijke activiteiten en de stand van zaken van de verenigingen besproken.

Vevanos - Utrecht

Vevanos is dé studievereniging voor alle notariële studenten die Utrecht rijk is. Ook is het de oudste notariële studievereniging van Nederland. De vereniging is opgericht op 6 april 1933. Het doel van Vevanos is het behartigen van de belangen van de notariële student van de Universiteit Utrecht.

BNSL - Leiden

De Broederschap der Notariële Studenten te Leiden is opgericht op 20 maart 1960. De BNSL is de studievereniging notarieel recht van de Universiteit te Leiden, de oudste universiteit van Nederland.

N.S.V. Nota Bene - Nijmegen

De Notariële Studentenvereniging Nota Bene werd opgericht op 31 maart 1960 te Nijmegen. Met haar rijke geschiedenis en haar diepgewortelde tradities maakt N.S.V. Nota Bene deel uit van het leven van de notariële student.

Vevonos - Groningen

Op 12 november 1964 werd Vevonos officieel opgericht. Vevonos is de studievereniging voor notariële studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen.

V.I.V.A. - Amsterdam

Sinds 21 februari 1967 onmisbaar in het leven van de notariële student aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en beoogt haar leden, naast theoretische kennis die zij vergaren aan de Vrije Universiteit, kennis te laten maken met de notariële rechtspraktijk en zich breder te ontwikkelen

Bestuur BNS

Het dagelijks bestuur wordt traditioneel gezien gevormd door drie leden van het Vevanos bestuur. Dit jaar wordt het dagelijks bestuur gevormd door: Isa Reijgersberg (Praeses), Rafi Salhi (ab Actis) en Rebecca de Paus (Fiscus).

Contactgegevens verenigingen

Vevanos - [email protected]
BNSL - [email protected]
N.S.V. Nota Bene - [email protected]
Vevonos - [email protected]
V.I.V.A. - [email protected]

BNS bestuur contact

ab-Actiaat: Janskerkhof 2-3a, 3512 BK Utrecht
Telefoon: 030-2537316
Banknummer: NL42INGB0003108211 (t.n.v. Rebecca de Paus)